651 313 510 hola@sakero.cat

Tinta

Exercici realitzat a Il·lustració, a l’assignatura de Tècniques, per experimentar amb la tinta.

Consistia en dibuixar dos cartes de la baralla espanyola: una utilitzant rotuladors i l’altre utilitzant pinzells.

Sabeu quines cartes són?